icon cart
Dưỡng ẩm tốt, tẩy sạch

Dòng Olive siêu cấp ẩm của Innisfree, cực kì  da khô nhoaaa, tẩy sạch mà không sợ khô da. Vòi pump có khóa, dễ dàng mang đi mà không sợ đổ ra hành lý. Nhưng mình không thích mùi Olive lắm, giá như Innisfree có dòng dưỡng ẩm khác cho da khô

#Review

#Event